Wybór szablonu: 

Tekst/Modlitwa
Motyw grafiki
Imie
Nazwisko
Płeć
Zmarł/a dnia
inne np. Wiek
Pochowany/a na cmentarzu
inne np. Msza św.
Wizytówka Linia 1
Wizytówka Linia 2
Wizytówka Linia 3
 
 
 

Margines lewy Margines górny Przerwa pionowa Przerwa pozioma Orientacja

Instrukcja drukowania obrazków w przeglądarce Mozilla Firefox

narzędziem firmy CARMEN (Obrazki ver. 1.2)

  1. Narzędzie do drukowania obrazków firmy CARMEN zalecame jest do uruchamiania przez przeglądarkę Firefox ( dlatego też, przykłady opisane są na wersji 17.0 Firefox-a, w starszych wersjach będzie to trochę inaczej np. w menu Plik -> Ustawienia drukowania).
  2. Przed drukowaniem obrazków należy sprawdzić (i ewentualnie zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie ustawień drukowania) w następujący sposób:

  1. Po wybraniu ustawień Firefox w lewym górnym rogu (obrazek powyżej) należy wybrać: Drukuj -> Ustawienia strony (obrazek poniżej):

  1. W zakładce "Opcje formatowania", wybierz "Pozioma", aby ustawić stronę w poziomie. Powinna też być zaznaczone opcja " Dostosuj do szerokości strony":

 

  1. Następnie w zakładce "Marginesy oraz nagłówek i stopka" ustaw szerokość marginesów na „zero” ( na podglądzie będzie 0,0) oraz w tej samej zakładce, w sekcji "Nagłówki i stopki" (poniżej marginesów), ustaw wszystkie pola na "brak" i zakończ klikając "OK":

 

  1. Po naciśnięciu „OK” ustawienia zostaną zapisane i następnym razem nie trzeba ich ustawiać.

 

A teraz o ustawieniach drukowania w narzędziach OBRAZKI ver.1.2:

1.      Po wyedytowaniu treści obrazka przechodzimy do zakładki "Drukowanie". Ze względu na różne rodzaje używanych drukarek, ustawienia drukowania dotyczą korekcji marginesów lub odstępów między wierszami obrazków.

2.      Zaczynamy od ustawienia marginesu górnego, ( i później ewentualnie szerokości przerwy poziomej). Wartości są w pikselach ze względu na różne rozdzielczości ekranu:

3.      Powyższe ustawienia dotyczą:


4.      Następnie możemy skorygować margines lewy ( i później ewentualnie szerokość przerwy poziomej).

5.      Dotyczy to:

 

6.      Po dobraniu powyższych parametrów możemy wcisnąć przycisk „Drukuj”.